Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2845, 1674 - 1675


Innholdsfortegnelse mappe 1

1674

(1)

Regnskap

1674

(2)

Inntektsvedlegg

Jorde- og leidangsbok

1674

(7)

Skattemanntall

1674

(50)

Proviantskatt

1674

(94)

Odelsskatt

1674

(134)

Utgiftsvedlegg

1674

(157)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1675

(164)

Regnskap

1675

(165)

Inntektsvedlegg

Jorde- og leidangsbok

1675

(171)

Skattemanntall

1675

(215)

Kornskatt

1675

(257)

Odelsskatt

1675

(298)

Kirkens tiende

1675

(322)

Proviantskatt

1675

(337)

Utgiftsvedlegg

1675

(412)