Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2849, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1679

(3)

Inntektsvedlegg

A Leilendingskatt

1679

(13)

B Odelsskatt

1679

(57)

C Krigsstyr

1679

(85)

D Halv korn- og høyskatt

1679

(86)

E Korntiende

1679

(137)

F Proviantskatt

1679

(146)

G Jorde- og leidangsbok

1679

(188)

Vedlegg

1679

(234)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1671-1679

(256)

Ekstraherte poster

Ekstraherte poster

1671-1679

(257)

Vedlegg til ekstraherte poster 1-18

1671-1679

(269)

Forklaring av ekstraherte poster 1-18

1671-1679

(356)