Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2850, 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Inntektsvedlegg

TT Leilendingskatt

1680

(2)

UU Prinsessestyr

1680

(48)

VV Proviantskatt

1680

(90)

WW Odelsskatt

1680

(129)

XX Korntiende

1680

(155)

YY Jorde- og leidangsbok

1680

(164)

Utgiftsvedlegg

1-3

1680

(209)