Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2851, 1680


Inholdsfortegnelse mappe 1

1671-1680

(1)

Antegnelser

Antegnelser

1671-1680

(2)

Vedlegg til antegnelser 1-12

1671-1680

(92)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1671-1680

(112)

Antegnelser

1671-1676

(114)

1677-1680

(179)