Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2852, 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(1)

Inntektsvedlegg

AB Leilendingskatt

1681

(2)

AC Odelsskatt

1681

(45)

AD Proviantskatt

1681

(72)

AE Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(113)

AF Sikt og sakefall

1681

(119)

AG Korntiende

1681

(129)

AH Jorde- og leidangsbok

1681

(138)

Utgiftsvedlegg

1-2

1681

(183)