Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2853, 1682 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682-1683

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1682-1683

(2)

Inntektsvedlegg

A Jorde- og leidangsbok

1682

(10)

B Korntiende

1682

(54)

C Sikt og sakefall

1682

(63)

D Matrikkel og skattemanntall

1682

(74)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682-1683

(225)

Inntektsvedlegg

E Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(226)

F Legdsrulle

1682

(232)

G Legdsrulle

1682

(243)

H Sikt og sakefall

1683

(256)

I Matrikkel og skattemanntall

1683

(286)

K Korn- og kvegskatt, konsumpsjon, folkeskatt, kri

1683

(435)

L Presteskatt

1683

(477)

M Fogdens lønn

1683

(479)

Utgiftsvedlegg

1682-1683

(480)