Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2854, 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1684

(2)

Inntektsvedlegg

A Jorde- og leidangsbok

1684

(15)

B Sakefall

1684

(57)

C Matrikkel og skattemanntall

1684

(63)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1684

(210)

Inntektsvedlegg

D Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(211)

E Kopp- og kvegskatt

1684

(228)

Antegnelser

Omslag

1671-1684

(249)

Dokumenter til antegnelser

1 Matrikkel

1682

(250)

2-21

1671-1684

(298)

Antegnelser

2-21

1684

(323)