Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Ekstraskatt 2972, 1762 - 1780


Innholdsfortegnelse

(2)

01.10.1763 - 31.03.1764

Regnskapet mangler

(5)

01.10.1762 - 30.09.1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(6)

Vedlegg 1-6

(13)

01.04.1764 - 31.08.1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(26)

Vedlegg 1: To summariske ekstrakter av hovedmannt.

(32)

Vedlegg 2-4: Kvitteringer og summariske restanser

(44)

01.09.1764 - 28.02.1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(52)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(60)

Vedlegg 2-4: Kvitteringer

(63)

01.03.1766 - 30.09.1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(69)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(77)

Vedlegg 2: Kvittering

(80)

Vedlegg D: Fortegnelse over en del feil i manntall

(82)

To vedlegg uten nr. om endringer i Sveio og Finnås

(85)

01.10.1767 - 30.09.1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(89)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmannt.

(99)

Vedlegg 2-3: Manntall for Enighet Kobberverk

(102)

Vedlegg 4-12: Kvitteringer

(107)

Vedlegg 13-27: Attester

(125)

Vedlegg 28: Spesifikasjon over fritatte personer

(156)

Vedlegg 29: Kvittering

(159)

Vedlegg 30: Formuende utenfor bondestanden

(161)

01.10.1768 - 31.12.1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(164)

Notat om at vedlegg 1 mangler

(173)

Vedlegg 2-13: Kvitteringer

(174)

Vedlegg 14: Brev vedrørende forhøyelsesskatt

(198)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(200)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(209)

Vedlegg 2: Annotasjoner i regnskapet okt. 1768-69

(212)

Vedlegg 3-10: Kvitteringer

(215)

Vedlegg 11: Spesifikasjon over fritatte personer

(231)

Vedlegg 12-20: Attester

(234)

Vedlegg 21: Summarisk ekstrakt av restanseregister

(252)

Vedlegg 22: Forhøyelses ekstraskatt

(254)

Vedlegg 23: Pro memoria

(256)

Vedlegg 24-25: Kvitteringer

(258)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(262)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(271)

Vedlegg 2: Annotasjoner i regnskapet for 1770

(274)

Vedlegg 3-6: Kvitteringer

(277)

Vedlegg 7: Forhøyelses ekstraskatt

(285)

Vedlegg 8-9: Kvitteringer

(287)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(291)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(301)

Vedlegg 2: Annotasjoner i regnskapet for 1771

(304)

Vedlegg 3: Kvittering

(306)

Vedlegg 4: Restanseregistre 1767-1772

(308)

Vedlegg 5: Restanser i forhøyelses ekstraskatt

(358)

Antegnelser i regnskapet for 1772

(360)

Vedl. 1 til antegn.: Restanseregister

(366)

Vedl. 2 til antegn.: Tingsvitner om restanser

(409)

Vedl. 3 til antegn.: Personer utenfor bondestanden

(418)

Vedl. 4 til antegn.: Restansereg. Enighet Kobberv.

(421)

Vedl. 5-6 til antegn.: Spes. over forbigåtte pers.

(426)

Vedl. 7 til antegn.: Ekstrakt av antegnelsene

(432)

1774

Rangskatt

(434)

1775

Rangskatt

(504)

1776

Rangskatt

(540)

1777

Rangskatt

(583)

1778

Rangskatt

(599)

1779

Rangskatt

(612)

1780

Rangskatt

(629)

1781

Rangskatt

(640)

1782

Rangskatt

(649)

1783

Rangskatt

(663)

1784

Rangskatt

(672)