Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Fogderegnskap 2974, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(3)

Regnskap, Sunnhordland

1693

(6)

Vedlegg, Sunnhordland

A Odels- og rytterskatt

1693

(14)

B Krongods

1693

(68)

C Sagskatt

1693

(71)

D Sikt og sakefall

1693

(94)

E Auksjonsforretning, 28 tdr. tjære

1693

(99)

Nr. 1-11

1693

(102)

Regnskap, Hardanger

1693

(132)

Vedlegg, Hardanger

A Matrikkel, generalregnskap

1693

(143)

B Sagskatt

1693

(254)

C Presteskatt

1693

(260)

Nr. 1-3

1693

(262)