Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Fogderegnskap 2975, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon, Sunnhordland

1694

(4)

Vedlegg, Sunnhordland

A Odels- og rytterskatt

1694

(19)

B Krongods

1694

(82)

C Sagskatt

1694

(84)

D Presteskatt

1694

(89)

E Sikt og sakefall

1694

(91)

Nr. 1-12

1694

(112)

Antegnelser

1694

(150)

Regnskap, Hardanger

1694

(162)

Vedlegg, Hardanger

A Matrikkel, generalregnskap

1694

(171)

B Leidangsskatt

1694

(287)

C Sagskatt

1694

(298)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(311)

E Presteskatt

1694

(320)

F Ødeliggende gårder

1694

(322)

Nr. 1-8

1694

(325)

Ekstraherte poster

1693-1694

(348)