Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Fogderegnskap 2976, 1695 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap og likvidasjon, Sunnhordland

1695

(4)

Vedlegg, Sunnhordland

A Odels- og rytterskatt

1695

(21)

B Krongods

1695

(90)

C Sagskatt

1695

(93)

D Presteskatt

1695

(98)

E Sikt og sakefall

1695

(101)

Nr. 1-12

1695

(108)

Regnskap, Hardanger

1695

(143)

Vedlegg, Hardanger

D Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(157)

F Leidangsskatt

1695

(166)

Nr. 1-11

1695

(174)

Antegnelser, Hardanger

1695

(206)

Summarisk ekstrakt av regnskapene, Hardanger

1694-1695

(215)

Ekstraherte poster

1694

(220)

1695

(226)

1693-1695

(231)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1696

(268)

Regnskap, Sunnhordland

1696

(271)

Vedlegg, Sunnhordland

A Odels- og rytterskatt

1696

(284)

B Krongods

1696

(356)

C Sagskatt

1696

(359)

D Presteskatt

1696

(364)

E Sikt og sakefall

1696

(367)

Nr. 1-5 Offiserenes kvitteringer

1696

(371)

Nr. 1-13

1696

(382)

Regnskap og likvidasjon, Hardanger

1696

(422)

Vedlegg, Hardanger

A Odels- og rosstjeneste

1696

(435)

B Krongods

1696

(467)

C Presteskatt

1696

(472)

Nr. 1-3

1696

(474)

Ekstraherte poster

1696

(481)