Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Fogderegnskap 3000, 1721


Innholdsfortegnelse mappe 1

1721

(2)

Regnskap

1721

(4)

Summarisk ekstrakt

1721

(63)

Vedlegg

1 Presteskatt

1721

(70)

2 Strandsitterskatt

1721

(73)

3-4 Sager

1721

(76)

5 Krigsstyr

1721

(96)

6-8 Krongods

1721

(98)

9-19 Sikt og sakefall

1721

(109)

20-24

1721

(145)

25-26 Sager

1721

(167)

27-28 Krongods

1721

(183)

29-30

1721

(192)

31-34 Krigsjordebok

1721

(197)

35 Lensmenn

1721

(206)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1721

(211)

Vedlegg

36 Odels- og proprietærgods

1721

(212)

37 Avgang av munderingspenger

1721

(271)

38-39 Lensmenn

1721

(274)

40-42

1721

(282)

43 Avgang av leidangen

1721

(291)

44 Avtaksgårder

1721

(297)

45 Ødegårder

1721

(302)

46-56 Skattefrihet

1721

(307)

57 Krigsjordebok

1721

(329)

58

1721

(332)

59 Skattefrihet

1721

(334)

60

1721

(336)

61 Odels- og proprietærgods

1721

(339)

62 Avgang av munderingspenger

1721

(382)

63

1721

(385)

64 Avtaksgårder

1721

(388)

65-66

1721

(391)

67 Fastsettelse av kornprisen

1721

(395)

68-71

1721

(397)

72 Odelsgods, Halsnøy kloster

1721

(409)

73

1721

(412)

74 Avgang av leidangen

1721

(415)

75-76

1721

(419)

77-78 Hva fogden plikter å betale

1715-1718

(425)

77-78

1715-1718

(432)

79-80 Restanser, Halsnøy kloster

1721

(437)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1721

(442)

Antegnelser

1721

(443)