Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Fogderegnskap 3056, 1751


Innholdsfortegnelse mappe 1

1751

(2)

Regnskap

1751

(3)

Summarisk ekstrakt

1751

(71)

Likvidasjon

1751

(77)

Vedlegg

1 Matrikkelekstrakt

1751

Sunnhordland

(82)

2-4 Angående standkvarterpenger

1751

(92)

5 Tingsvitne

1751

Sunnhordland

(100)

6 Dobbelt skatt

1751

Sunnhordland

(132)

7 Skattbare herligheter

1751

Sunnhordland

(135)

8 Presteskatt

1751

(138)

9 Handelsskatt

1751

Sunnhordland

(141)

10-11 Sager

1751

(144)

12 8% skatt av kirkene

1751

(160)

13-14 Mulktpenger

1751

(163)

15 Ekstrakt av legdsrulle

1751

(169)

16-17 Kronens strøgods og ødeliggende strøgods

1751

Sunnhordland

(171)

18 Fredtoll

1751

Sunnhordland

(185)

19 Sikt og sakefall

1751

(188)

20-26

1751

(198)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1751

(243)

Vedlegg

27 Matrikkelekstrakt

1751

Hardanger

(244)

28 Tingsvitne

1751

Hardanger

(253)

29 Dobbeltskatt

1751

Hardanger

(264)

30 Handelsskatt

1751

Hardanger

(267)

31 Sager

1751

Hardanger

(270)

32-34 Sikt og sakefall

1751

(276)

35-38

1751

(285)

39-41 Avgang i skatten

1751

(297)

42-43 Lensmenn

1751

(316)

44 Krongods og benefisert gods

1751

Sunnhordland

(324)

45 Odelsgods

1751

Sunnhordland

(327)

46

1751

(399)

47-49 Ekstrakt, legdsrulle

1751

(401)

50-59 Strandkvarterpenger

1751

(411)

60

1751

(431)

61-73 Avtaksgårder

1751

(433)

74-76 Avgang i skatten

1751

(488)

77 Lensmenn

1751

(496)

78 Krongods og benefisert gods

1751

(500)