Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Ekstraskatt 3136, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(10)

Vedlegg 2: Kvittering

(13)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(15)

Vedlegg 1-4: Terminekstrakter av regnskapet

(23)

Vedlegg 5-11 og syv uten nummer: Kvitteringer

(35)

1764, januar - mars

Regnskap og summarisk ekstrakt

(57)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(64)

1764, april - august

Regnskap og summarisk ekstrakt

(67)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(73)

Vedlegg 2-7: Kvitteringer

(76)

September 1764 - august 1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(88)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(96)

Vedlegg 2-5: Kvitteringer

(99)

Syv vedlegg uten nummer, vedrørende restanser

(107)

September 1765 - august 1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(129)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(137)

September 1766 - september 1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(140)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(148)

Oktober 1767 - september 1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(151)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(159)

Vedlegg 2-3: Forhøyelses ekstraskatt

(162)

Vedlegg 4-8: Kvitteringer

(168)

Annotasjoner

(178)

Oktober 1768 - desember 1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(179)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(187)

Vedlegg 2: Forhøyelses ekstraskatt

(190)

Vedlegg 3: Kvittering

(193)

Vedlegg 4: Summarisk ekstrakt av restanseregister

(195)

Vedlegg 5-7: Kvitteringer

(198)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(204)

Vedl. A: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(213)

Vedlegg B: Forhøyelses ekstraskatt

(216)

Vedl. C: Mannt. over Sunnhords Kobberverk, sep. 67

(219)

Notat om at vedlegg D mangler

(223)

Vedlegg E-F: Kvitteringer

(224)

Vedlegg G: Summarisk ekstrakt av restanseregister

(228)

Vedlegg H: Kvittering

(231)

Vedlegg I: Personer utenfor bondestanden

(233)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(238)

Vedl. 1: Summ. ekst. av manntall, til- og avg.

(247)

Vedlegg 2: Forhøyelses ekstraskatt

(250)

Vedlegg 3-5: Kvitteringer

(253)

Vedlegg 6: Summarisk ekstrakt av restanser

(259)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(261)

Vedl. 1: Summ. ekst. av manntall, til- og avg.

(269)

Vedlegg 2: Forhøyelses ekstraskatt

(272)

Vedlegg 3: Kvittering

(275)

Vedlegg 4: Restanseregister 1768-1772

(277)

Vedlegg 5-6

(343)

Vedl. 7: Restansereg. over pers. utenfor bondest.

(347)

Vedlegg 8: Restanseregister 1762-1767

(351)