Skannet arkivmateriale

Rosendal baroni, Fogderegnskap 3138, 1691 - 1714


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691-1696

(2)

K Skattematrikkel

1691

(5)

1692

(10)

1693

(19)

G Skattematrikkel

1694

(26)

1695

(33)

1696

(42)

Ekstraktregnskap

1694-1696

(51)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1697-1710

(54)

Regnskap og likvidasjon

1697

(55)

1698

(67)

1699

(79)

1700

(95)

1701

(112)

1702

(124)

1703

(136)

1704

(149)

1705

(163)

1706

(177)

1707

(191)

1708

(205)

1709

(219)

Regnskap

1710

(233)

Ekstrakt av regnskapene

1697-1710

(245)

Antegnelser

1697-1710

(252)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1711-1714

(276)

Regnskap og likvidasjon

1711

(277)

Regnskap, ekstraskatt

1711

(297)

Regnskap og likvidasjon

1712

(316)

1713

(331)

1714

(357)

Vedlegg

Skattematrikkel og jordebok

1714

(370)

Ekstrakt av regnskapene

1711-1714

(382)

Antegnelser

1711-1714

(390)