Skannet arkivmateriale

Rosendal baroni, Ekstraskatt 3157, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(11)

Vedlegg 2: Kvittering

(14)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(16)

Fortegnelse over vedleggene

(32)

Vedlegg 1-2: Til- og avgangslister 1762-63

(34)

Vedlegg 3-4: Attester

(47)

Vedlegg 5-10: Kvitteringer

(51)

1764, januar - august

Regnskap og summarisk ekstrakt

(63)

Fortegnelse over vedleggene

(74)

Vedlegg 1: Summ. ekstrakt av regnskapet, jan.-mars

(76)

Vedlegg 2-5: Til- og avgangslister, jan.-mars

(79)

Vedl. 6: Summ. ekst., mannt. og regnskap apr.-aug.

(88)

Vedlegg 7-12: Til- og avgangslister

(93)

Vedlegg 13-16: Kvitteringer

(105)

September 1764 - august 1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(113)

Fortegnelse over vedleggene

(122)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(124)

Vedlegg 2-5: Til- og avgangslister

(127)

Vedlegg 6-9: Kvitteringer

(136)

September 1765 - august 1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(144)

Fortegnelse over vedleggene

(153)

Vedlegg 1-6: Til- og avgangslister

(154)

September 1766 - september 1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(167)

Fortegnelse over vedleggene (2 eks.)

(177)

Vedlegg 1-6: Til- og avgangslister

(179)

Vedlegg 7: Attest

(192)

Vedlegg 8-9: Kvitteringer

(194)

Fogdens følgebrev

(198)

Oktober 1767 - september 1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(200)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(212)

Vedlegg 2-8: Til- og avgangslister

(215)

Vedlegg 9

(230)

Vedlegg 10: Restanseregister

(232)

Vedlegg 10-12: Kvitteringer

(237)

Oktober 1768 - desember 1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(243)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(254)

Vedlegg 2-5: Til- og avgangslister

(257)

Vedlegg 6-9: Kvitteringer

(266)

Vedlegg 10: Restanseregister

(274)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(279)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(289)

Vedl. 2-3: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(292)

Vedlegg 4-7: Kvitteringer

(300)

Vedlegg 8: Summarisk restanseregister

(310)

Annotasjoner til regnskapet okt. 1768-des. 1769

(313)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(318)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(329)

Vedl. 2: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(332)

Vedlegg 3: Annotasjoner i regnskap for 1770

(335)

Vedlegg 4-9: Kvitteringer

(339)

Vedlegg 10: Summarisk restanseregister

(350)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(352)

Vedlegg 1: Til- og avgangsliste

(360)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(362)

Vedlegg 4: Restanseregister

(366)