Skannet arkivmateriale

Nordhordland og Voss fogderi, Ekstraskatt 3303, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap

(5)

Summarisk ekstrakt av regnskapet

(7)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(11)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskatten

(14)

Vedlegg 3-4: Kvitteringer

(17)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(21)

Vedl. 1-8: Kvartalsvise ekstrakter av hovedmannt.

(27)

Vedlegg 9-19: Kvitteringer

(51)

1764 januar - august

Regnskap og summarisk ekstrakt

(73)

Vedlegg 1-2: Beregninger av ekstraskatten

(79)

Vedlegg 3-5: Kvitteringer

(85)

September 1764 - august 1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(91)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(97)

Vedlegg 2: Personer som svarer rangskatt

(103)

Vedlegg 3: Beregning av ekstraskatt

(106)

September 1765 - august 1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(109)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(117)

Vedlegg 2: Personer som svarer rangskatt

(122)

Vedlegg uten nummer: Beregning av ekstraskatten

(125)

Vedlegg 1-7: Kvitteringer

(128)

September 1766 - august 1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(142)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(149)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskatten

(153)

Vedlegg 3: Personer som svarer rangskatt

(156)

Vedlegg 4-6: Kvitteringer

(159)

September 1767 - august 1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(166)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(174)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskatten

(178)

Vedlegg 3: Personer som svarer rangskatt

(181)

Vedlegg 4: Personer som svarer forhøyet ekstrask.

(184)

Vedlegg 5-11: Kvitteringer

(188)

Vedlegg 12: Til- og avgangsliste, samt fritatte

(202)

Vedlegg 13: Attester

(209)

September 1768 - desember 1769

Regnskap

(341)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(345)

Vedl. 2: Beregning av ekstrask., sep. 68-aug. 69

(349)

Vedlegg 3: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(352)

Vedl. 2: Beregning av ekstrask., sep. 69-des. 69

(355)

Vedlegg 5: Personer som svarer rangskatt

(358)

Vedlegg 6: Personer som svarer forhøyet ekstrask.

(361)

Vedlegg 7-9: Ansettelsesforretninger av ekstrask.

(366)

Vedlegg 10-13: Kvitteringer

(374)

Vedlegg 14: Fortegn. over feil i prestenes mannt.

(382)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(385)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(394)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskatt

(399)

Vedlegg 3: Personer som svarer rangskatt

(402)

Vedlegg 4: Attest

(405)

Vedlegg 5: Personer som svarer forhøyet ekstrask.

(407)

Vedlegg 6-10: Attester og til- og avgang

(412)

Vedlegg 11: Annotasjoner til forrige regnskap

(422)

Vedlegg 12: Vedlegg til annotasjonene

(425)

Vedl. 13-15: Personer som likevel ikke skal betale

(428)

Vedlegg 16: Personer utenfor bondestanden

(462)

Vedl. 17: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(467)

Vedlegg 18-20: Kvitteringer

(483)

Vedlegg 21-22: Fritak for ekstraskatt

(489)

Vedlegg 23: Restanseregister 1767-1770

(493)

Vedl. 24-32: Dokumenter ang. restanser og utpant.

(547)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(582)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(590)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskatt

(595)

Vedlegg 3: Rangspersoner

(598)

Vedlegg 4-7: Forhøyelses ekstraskatt

(601)

Vedlegg 8: Kvittering

(614)

Vedlegg 9: Tingsvitner

(616)

Antegnelser i regnskapet for 1770, med vedlegg 1-7

(632)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(665)

Vedlegg 1: Annotasjoner i regnskapet for 1771

(671)

Vedlegg 2: Pro memoria

(675)

Vedlegg 3-4: Kvitteringer

(678)

Vedlegg 5-6

(682)

Vedlegg 7: Fortegnelse over betalte gebyrer

(686)

Vedlegg 10: Spesifikasjon over betalt ekstraskatt

(vedlegg 8-9 i pk. 3304)

(691)

Vedlegg 11-12: Vedrørende restanser

(694)

Vedlegg 13: Regnskap for rangskatten

(698)

Vedlegg 14-15: Vedrørende rangskatten

(701)

Vedl. 16: Vedr. antegnelsene i regnskapet for 1770

(706)

Antegnelser med vedlegg 1-5

(708)