Skannet arkivmateriale

Sogn fogderi, Fogderegnskap 3307, 1693 - 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap, Indre Sogn

G

1693

(3)

Inntektsvedlegg, Indre Sogn

A Leilendings- og proviantskatt etc.

1693

(8)

B Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(37)

C Odelsskatt

1693

(50)

D Leidang

1693

(98)

E Jordebok, krongods

1693

(121)

F Siikt og sakefall

1693

(126)

Utgiftsvedlegg, Indre Sogn

Nr. 1-7

1693

(137)

Regnskap, Ytre Sogn

F

1693

(152)

Inntektsvedlegg, Ytre Sogn

A Odelsskatt

1693

(156)

B Leidang

1693

(203)

C Sag- og sagmesterskatt

1693

(214)

D

1693

(220)

E Vrak

1693

(226)

F Sikt og sakefall

1693

(228)

Utgiftsvedlegg, Ytre Sogn

Nr. 1-7

1693

(244)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(264)

Regnskap

D

1694

(265)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt

1694

(269)

B Leidang

1694

(355)

C Jordebok, krongods

1694

(380)

D Legdsrulle

1694

(385)

E Sag- og sagmesterskatt

1694

(421)

F Presteskatt

1694

(431)

G Sikt og sakefall

1694

(434)

H-I Kongens anpart av hvalspekk

1694

(456)

K Husmann- og drengeskatt, ekstrakt

1694

(462)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-15

1694

(464)