Skannet arkivmateriale

Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap 3422, 1695 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(3)

Regnskap

D

1695

(4)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt og rosstjeneste, Sunnfjord

1695

(21)

B Sagskatt, Sunnfjord

1695

(61)

C Presteskatt

1695

(72)

D Sikt og sakefall, Sunnfjord

1695

(75)

E Odelsskatt og rosstjeneste, Nordfjord

1695

(98)

F Sikt og sakefall, Nordfjord

1695

(149)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-19

1695

(167)

Antegnelser

1695

(210)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1696

(215)

Regnskap

D

1696

(217)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt og rosstjeneste, Sunnfjord

1696

(233)

B Sagskatt, Sunnfjord

1696

(273)

C Presteskatt

1696

(276)

D Sikt og sakefall, Sunnfjord

1696

(279)

E Odelsskatt og rosstjeneste, Nordfjord

1696

(307)

F Sikt og sakefall, Nordfjord

1696

(361)

G Sikt og sakefall, Nordfjord

1696

(376)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-22

1696

(379)

Antegnelser

1696

(434)

Regnskap

Kornforstrekning

1696

(450)

Kausjon for fogden i Nordfjord

Kopi

1696

(463)