Skannet arkivmateriale

Sunn- og Nordfjord fogderi, Ekstraskatt 3550, 1762 - 1771


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Ekstrakt av regnskapet okt. 62-juni 63

(20)

Vedlegg 2: Summarisk til- og avgangsliste

(23)

Vedlegg 3: Kvittering

(28)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(30)

Vedlegg 1: Ekstrakt av regnskapet juli-des.

(47)

Vedlegg 2: Summarisk til- og avgangsliste

(50)

Vedlegg 3-8: Kvitteringer

(56)

Januar - mars 1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(68)

Vedlegg 1: Ekstrakt av regnskapet

(85)

Vedlegg 2: Summarisk til- og avgangsliste

(88)

April - august 1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(92)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(105)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(108)

To registre nr. 1 over pers. utenfor bondestanden

(112)

September - desember 1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(118)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(131)

Vedlegg 2: Kvittering

(134)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(136)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(149)

Vedlegg 2-4: Kvitteringer

(152)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(158)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(171)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(174)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(178)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(191)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(194)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(198)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(212)

Vedl. 2: Regnskap forhøyelsessk., okt. 67-juni 68

(215)

Vedlegg 3-6: Kvitteringer

(224)

Vedlegg 7: Personer utenfor bondestanden

(232)

To vedlegg uten nummer: Beregning av ekstraskatten

(235)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(238)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(252)

Vedl. 2: Regnskap forhøyelsessk., juli 68-des. 69

(255)

Vedlegg 3: Personer utenfor bondestanden

(263)

Vedlegg 4-8: Kvitteringer

(266)

Antegnelser med vedlegg 1-5

(276)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(291)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(305)

Vedlegg 2: Regnskap over forhøyelsesskatten

(308)

Vedlegg 3: Personer utenfor bondestanden

(312)

Vedlegg 4-8: Kvitteringer

(317)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(327)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(341)

Vedlegg 2: Regnskap over forhøyelsesskatten

(344)

Vedlegg 3: Personer utenfor bondestanden

(349)

Vedlegg 4-5: Pro memoria

(354)

Vedlegg 6-12: Kvitteringer

(358)