Skannet arkivmateriale

Sunn- og Nordfjord fogderi, Ekstraskatt 3551, 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Summarisk til- og avgangsliste

(20)

Vedlegg 2: Regnskap over forhøyelsesskatten

(23)

Vedlegg 3: Personer utenfor bondestanden

(29)

Vedlegg 4: Pro memoria

(34)

Vedl. 5: Annotasjoner i regnskapene for 1770 og 71

(36)

Vedlegg 6-14: Kvitteringer

(39)

Vedl. 15: Summ. ekst. av restansenes beløp 1763-72

(57)

Vedl. 16-23: Restansereg., hovedpers. navn 1763-72

(60)

Vedlegg 24-25: Restanser i forhøyelsesskatten

(293)

Vedlegg 26-27: Restanser i rangskatten

(305)