Skannet arkivmateriale

Sunnmøre fogderi, Fogderegnskap 3554, 1691 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(3)

Regnskap

B

1691

(5)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt

1691

(28)

B Sikt og sakefall

1691

(56)

C Kopp- og ildstedsskatt

1691

(95)

D Jordebok, krongods

1691

(117)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(123)

Regnskap

C

1692

(125)

Inntektsvedlegg

A Kjølpenger

1692

(141)

B Proviantskatt

1692

(161)

C Leidang

1692

(183)

D Regimentskatt

1692

(204)

E Odelsskatt

1692

(224)

F Sikt og sakefall

1692

(257)

G Kopp- og ildstedsskatt

1692

(272)

H Presteskatt

1692

(300)

I Jordebok, krongods

1692

(303)

K Leilendingsskatt

1692

(308)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1692

(333)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(339)

Regnskap

C

1693

(340)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1693

(355)

B Kjølpenger

1693

(381)

C Leidang

1693

(403)

D Proviantskatt

1693

(425)

E Odelsskatt

1693

(448)

F Proprietærgods

1693

(476)

G Sikt og sakefall

1693

(484)

H Presteskatt

1693

(514)

I Jordebok, krongods

1693

(517)