Skannet arkivmateriale

Romsdal fogderi, Fogderegnskap 3648, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1687

(2)

B Jordebok over krongods og militære gårder

1687

(58)

B Sagmesterskatt

1687

(61)

C Sagbordskatt

1687

(65)

D Skatt av håndverksfolk, strandsittere, husmenn

1687

(67)

E Odelsskatt

1687

(71)

F Legdsrulle hær og marine

1687

(80)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(93)

H Rosstjeneste

1687

(104)

I Ekstrakt av inntektene

1687

(110)

K Leidang

1687

(115)

L Sikt og sakefall

1687

(134)

M Tingsvitne om vrakgods

1687

(137)

N Presteskatt

1687

(138)

Utgiftsvedlegg

1 Skattefrihet av adelsgodset Vestnes

1687

(139)

2-17 Kvitt. fra sorenskriver, prester, offiserer

1687

(140)

18 Skatt av allmenningene

1687

(156)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(157)

Regnskap

H Regnskapsekstrakt

1688

(158)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1688

(164)

B Skatt av allmenninger, C Sagbordsk., D Skuroppg.

1688

(219)

F Håndverksfolk, husmenn og strandsittere

1688

(225)

G Odelsskatt

1688

(227)

H Rosstjeneste

1688

(236)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(242)

K Kopp- og ildstedskatt

1688

(252)

L Jordebok over krongods og militære gårder

1688

(266)

M Leidang

1688

(269)

N Presteskatt

1688

(289)

Utgiftsvedlegg

1 Skattefrihet for adelsgården Vestnes

1688

(290)

2-18 Kvitt. fra sorenskriver, prester, offiserer

1688

(291)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689

(309)

Regnskap

H Regnskapsekstrakt

1689

(310)

Inntektsvedlegg

A Skatt av allmenningene

1689

(316)

B Sagbordskatt

1689

(317)

C Sagmesterskatt

1689

(318)

D Håndverksfolk, husmenn og strandsittere

1689

(321)

E Odelsskatt

1689

(323)

F Legdsrulle

1689

(333)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(344)

H Kopp- og ildstedskatt

1689

(354)

I Rosstjeneste

1689

(366)

K Jordebok over krongods og militære gårder

1689

(372)

L Leidang

1689

(375)

M Tredjeårstake

1689

(394)

N Sikt og sakefall

1689

(395)

O Presteskatt

1689

(402)

Utgiftsvedlegg

1-18 Kvitt. fra sorenskriver, prester, offiserer

1689

(403)

19 Tingsvitne om arv

1689

(421)

20 Tingsvitne om skatterestanser Sund åtting

1689

(423)