Skannet arkivmateriale

Romsdal fogderi, Fogderegnskap 3649, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(2)

Regnskap, ekstrakt

1690

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(9)

B Sagmesterskatt

1690

(59)

C Sagskatt

1690

(62)

D Sagskurdoppgaver

1690

(64)

E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1690

(67)

F Odelsskatt

1690

(70)

G Legdsrulle

1690

(81)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(86)

I Kopp- og ildstedsskatt

1690

(104)

K Rosstjeneste

1690

(120)

L Jordebok, krongods og militære gårder

1690

(127)

M Leidang

1690

(131)

N Tredjeårstake

1690

(151)

O Sikt og sakefall

1690

(153)

P Presteskatt

1690

(160)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-14

1690

(162)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(191)

Regnskap, ekstrakt

1691

(192)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1691

(199)

B Sagmesterskatt

1691

(249)

C Sagskatt

1691

(252)

D Sagskurdoppgaver

1691

(254)

E Odelsskatt

1691

(257)

F Legdsrulle

1691

(267)

G Kopp- og ildstedsskatt

1691

(275)

H Rosstjeneste

1691

(290)

I Jordebok, krongods og militære gårder

1691

(298)

K Leidang

1691

(302)

L Tredjeårstake

1691

(322)

M Sikt og sakefall

1691

(324)

N Presteskatt

1691

(332)

O Forpaktningsbrev på konsumpsjon og folkeskatten

1691

(334)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-21

1691

(337)