Skannet arkivmateriale

Romsdal fogderi, Fogderegnskap 3652, 1695 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap, ekstrakt

1695

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1695

(10)

B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo

1695

(67)

C Sagmesterskatt

1695

(69)

D Sagskatt

1695

(71)

E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1695

(73)

F Odelsskatt

1695

(76)

G Legdsrulle

1695

(87)

H Rosstjeneste

1695

(91)

I Jordebok, krongods og militære gårder

1695

(98)

K Leidang

1695

(101)

L Tredjeårstake

1695

(120)

M Sikt og sakefall

1695

(122)

N Presteskatt

1695

(129)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1695

(131)

Nr. 2-5 Kvitteringer

1695

(135)

Nr. 6-7 Tingsvitner

1695

(144)

Nr. 8-10 Dommer

1695

(148)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1696

(156)

Regnskap, ekstrakt

1696

(157)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1696

(164)

B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo

1696

(221)

C Sagmesterskatt

1696

(223)

D Sagskatt

1696

(225)

E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1696

(227)

F Odelsskatt

1696

(230)

G Rosstjeneste

1696

(241)

H Legdsrulle

1696

(247)

I Sikt og sakefall

1696

(251)

K Presteskatt

1696

(256)

L Jordebok, krongods og militære gårder

1696

(257)

M Leidang

1696

(259)

N Tredjeårstake

1696

(278)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1696

(280)

Nr. 2-3 Tingsvitner

1696

(283)

Nr. 4 Kvittering

1696

(287)