Skannet arkivmateriale

Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 3735, 1692 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap, ekstrakt

1692

(3)

Ekstrakt av antegnelser

1692

(9)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1692

(14)

B Leidang

1692

(68)

C Sagskurdoppgaver

1692

(70)

D Sagmesterskatt

1692

(75)

E Sagskatt

1692

(77)

F Odelsskatt

1692

(79)

G Rosstjeneste

1692

(91)

H Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1692

(102)

I Legdsrulle

1692

(105)

K Kopp- og ildstedsskatt

1692

(142)

L Presteskatt

1692

(157)

M Jordebok, krongods

1692

(159)

N Grunnleie

1692

(165)

O Landbohold

1692

(167)

P Førstebyksel

1692

(169)

Q Sikt og sakefall

1692

(171)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-27

1692

(179)

Antegnelser

1692

(237)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(277)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1693

(280)

B Sag- og sagmesterskatt, med sagskurdoppgaver

1693

(334)

C Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1693

(341)

D Odelsskatt

1693

(343)

E Legdsrulle, ekstrakt

1693

(352)

F Rosstjeneste

1693

(353)

G Jordebok, krongods

1693

(362)

H Grunnleie

1693

(367)

I Leidang

1693

(369)

K Førstebyksel

1693

(371)

L Landbohold

1693

(373)

M Sikt og sakefall

1693

(375)

N Presteskatt

1693

(378)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-24

1693

(381)