Skannet arkivmateriale

Nordmøre fogderi, Ekstraskatt 3841, 1762 - 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Hovedmanntall

(12)

Hovedmanntall

Sunndal prestegjeld

(13)

Hovedmanntall

Tingvoll sogn

(23)

Hovedmanntall

Frei sogn

(38)

Hovedmanntall

Øre sogn

(45)

Hovedmanntall

Kvernes sogn

(53)

Hovedmanntall

Bremsnes sogn

(59)

Hovedmanntall

Kornstad sogn

(66)

Hovedmanntall

Hustad sogn (Mek tinglag)

(77)

Hovedmanntall

Grip fiskevær

(79)

Hovedmanntall

Edøy sogn

(82)

Hovedmanntall

Brattvær sogn

(93)

Hovedmanntall

Hopen sogn

(99)

Hovedmanntall

Aure sogn

(102)

Hovedmanntall

Vinje sogn

(115)

Hovedmanntall

Surnadal prestegjeld

(118)

Hovedmanntall

Stangvik sogn

(136)

Hovedmanntall

Halsa sogn

(148)

Hovedmanntall

Summarisk oversikt

(159)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(160)

Vedl. 2: Månedl. til- og avg.l., utkomm. mannsk.

(163)

Vedlegg 3: Kvittering

(191)

Ett vedlegg uten nummer: Repartisjon over fattige

(193)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(196)

Fortegnelse over vedleggene

(205)

Vedl. 1-8: Kvartalsvise til- og avg.l., ekstrakter

(206)

Vedlegg 9: Kvittering

(345)

Vedl. 12-13: Vedr. utg. til ekstrask. inndrivelse

(346)

Vedlegg 14: Restanser

(350)