Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Fogderegnskap 3845, 1687


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

E Ekstraktregnskap

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Skatt av sagmestere og sagbord

1687

(17)

B Sageiernes attester

1687

(20)

C Kverner

1687

(29)

D Strandsittere

1687

(31)

E Odelsskatt

1687

(34)

F Legdsrulle

1687

(54)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(68)

H Rosstjeneste

1687

(81)

I Krongods

1687

(97)

L Tiende

1687

(117)

M Sikt og sakefall

1687

(131)

N Presteskatt

1687

(136)

O Førstebygsel

1687

(138)

P Matrikkel

1687

(142)

Utgiftsvedlegg

1-14 (8 lensmenn)

1687

(202)