Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Fogderegnskap 3847, 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap

D Ekstraktregnskap

1689

(2)

Inntektsvedlegg

A sagmestre og sagbord

1689

(14)

B Sageiernes attester

1689

(17)

C Kverner

1689

(26)

D Strandsittere

1689

(28)

E Odelsskatt

1689

(31)

F Legdsrulle

1689

(48)

G Ekstrakt av legdsrulle

1689

(62)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(63)

I Kopp- og ildstedskatt

1689

(65)

K Rosstjeneste

1689

(79)

L Krongods

1689

(95)

M Leidang

1689

(99)

N Ekstrakt av bygsel

1689

(115)

O Førstebygsel

1689

(117)

P Tiende

1689

(120)

Q Sikt og sakefall

1689

(134)

R Presteskatt

1689

(138)

Utgiftsvedlegg

1-6 (nr. 3 Lensmenn)

1689

(140)