Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Fogderegnskap 3849, 1692 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap

1692

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1692

(18)

B Sagskurdoppgaver

1692

(72)

C Sag- og sagmesterskatt

1692

(80)

D Mølle- og kvernskatt

1692

(83)

E Strandsitterskatt

1692

(86)

F Odelsskatt

1692

(89)

G Legdsrulle

1692

(107)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(127)

I Kopp- og ildstedsskatt

1692

(143)

K Rosstjeneste

1692

(162)

L Jordebok, krongods

1692

(180)

M Leidang

1692

(185)

N Landbohold

1692

(202)

O Forpaktning, tiende

1692

(204)

P Sikt og sakefall

1692

(205)

Q Presteskatt

1692

(225)

R Vrakgods

1692

(228)

S Ang. en hval

1692

(251)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-20

1692

(254)

Antegnelser

1687-1692

(305)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(370)

Regnskap

1693

(372)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1693

(384)

B Sag- og sagmesterskatt

1693

(438)

B Sagskurdoppgaver

1693

(441)

C Mølle- og kvernskatt

1693

(448)

D Strandsitterskatt

1693

(451)

E Odelsskatt

1693

(455)

F Legdsrulle

1693

(472)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(491)

H Rosstjeneste

1693

(509)

I Jordebok, krongods

1693

(527)

K Leidang

1693

(532)

L Førstebyksel

1693

(549)

M Sikt og sakefall

1693

(554)

N Presteskatt

1693

(560)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-20

1693

(563)