Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Fogderegnskap 3850, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap

E

1694

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1694

(16)

B Sag- og sagmesterskatt

1694

(75)

C Sagskurdoppgaver

1694

(78)

D Mølle- og kvernskatt

1694

(85)

E Husmannsskatt

1694

(88)

F Odelsskatt

1694

(91)

G Rosstjeneste

1694

(108)

H Jordebok, krongods

1694

(125)

I Leidang

1694

(130)

K Førstebyksel

1694

(146)

L Sikt og sakefall

1694

(149)

M Presteskatt

1694

(155)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3, 5-9, 11

1694

(158)