Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Ekstraskatt 3930, 1762 - 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Fortegnelse over vedleggene 1762-63

(14)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

(16)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Stadsbygd prestegjeld

(17)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Rissa sogn

(28)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Hemne sogn

(47)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Aure prestegjeld (Møre og Romsdal)

(56)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Hitra prestegjeld

(58)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Hemne prestegjeld

(62)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Hitra tinglag

(72)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Bjørnør prestegjeld og tinglag

(106)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Åfjord prestegjeld og tinglag

(119)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Ørland prestegjeld og tinglag

(135)

Vedlegg A (1): Hovedmanntall

Oppsummering

(172)

Vedlegg B-C: Til- og avgangslister, 1762

(175)

Vedlegg D: Kvittering

(181)

Vedlegg E-Q: Til- og avgangslister, 1763

(183)

Vedlegg 7: Manntall, Ørland, 1763

(217)

Vedlegg 8-51: Prestenes til- og avg.l., 1762-63

(224)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(292)

Vedlegg 1: Manntall, Stadsbygd prestegjeld

(311)

Vedlegg 2: Manntall, Hemne sogn

(343)

Vedlegg 3: Manntall, Aure sogn (Møre og Romsdal)

(365)

Vedlegg 4: Manntall, Hitra prestegjeld

(368)

Vedlegg 5: Manntall, Bjørnør prestegjeld

(408)

Vedlegg 5: Manntall, Åfjord prestegjeld

(417)

Vedlegg 1-3: Kvitteringer

(435)

Vedlegg 4: Fortegnelse over feil i manntallene

(441)