Skannet arkivmateriale

Orkdal fogderi, Fogderegnskap 3935, 1687 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

D Ekstraktregnskap

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1687

(10)

B Sagparter og sagmestere

1687

(60)

C Laksefiske

1687

(66)

D Kverner

1687

(68)

E Engesletter

1687

(78)

F Odelsskatt

1687

(82)

G Legdsrulle

1687

(88)

H Ekstrakt av legdsrulle

1687

(110)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(112)

K Rosstjeneste

1687

(121)

L Kronens landskyld og arbeidspenger

1687

(127)

M Leidang

1687

(131)

N Presteskatt

1687

(146)

O Sikt og sakefall

1687

(148)

P Landbohold

1687

(156)

Utgiftsvedlegg

1-6 Prestegårder, presteenker

1687

(158)

7-8

1687

(169)

9-10 Postbønder

1687

(171)

11

1687

(175)

12 Krigsjordebok

1687

(177)

13 Assignerte gårder

1687

(187)

14

1687

(189)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(193)

Regnskap

C Ekstraktregnskap

1688

(194)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1688

(202)

B Sagbord og sagparter

1688

(251)

C Laksefiske

1688

(257)

D Kvernskatt

1688

(259)

E Engesletter

1688

(269)

F Odelsskatt

1688

(273)

G Legdsrulle

1688

(280)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(302)

I Kopp- og ildstedskatt

1688

(311)

K Rosstjeneste

1688

(321)

L Landskyld og arbeidspenger

1688

(329)

M Landbohold

1688

(333)

N Leidang

1688

(335)

O Presteskatt

1688

(348)

P Sakefall

1688

(350)

Utgiftsvedlegg

1-6 Prestegårder, presteenker

1688

(358)

7-8 Postbønder

1688

(367)

9 Lensmenn

1688

(371)

10 Krigsjordebok

1688

(372)

11 Assignerte gårder

1688

(382)

12-13 Ildskadde gårder

1688

(384)

14-20

1688

(386)