Skannet arkivmateriale

Orkdal fogderi, Fogderegnskap 3938, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap

1693

(4)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1693

(31)

B Odelsskatt

1693

(85)

C Rosstjeneste

1693

(95)

D Laksefiske

1693

(106)

E Kvernskatt

1693

(109)

F Engesletter

1693

(121)

G Landskyld

1693

(128)

H Landbohold

1693

(133)

I Arbeidspenger

1693

(137)

K Leidang

1693

(142)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(157)

M Presteskatt

1693

(168)

N Sagskatt

1693

(171)

O Sikt og sakefall

1693

(173)

P Husmannsskatt

1693

(176)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-13

1693

(178)

Nr. 14 Krigsjordebok

1693

(206)

Nr. 15-16

1693

(210)