Skannet arkivmateriale

Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3940, 1689 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap

B Ekstraktregnskap

1689

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1689

(18)

C Sagmestere

1689

(63)

D Sagbord

1689

(65)

E Sagbord

1689

(67)

F Engeskatt

1689

(73)

G Kverner

1689

(77)

H Odelsskatt

1689

(82)

I Legdsrulle

1689

(92)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(102)

L Koppskatt

1689

(109)

M Rosstjeneste

1689

(119)

N Landskyld

1689

(130)

O Leidang

1689

(134)

P Landbohold

1689

(146)

Q Arbeidspenger

1689

(148)

R Bøter

1689

(151)

S Ekstrakt av fogdens inntekter

1689

(152)

Utgiftsvedlegg

1 Krigsjordebok

1689

(154)

2 Postbønder

1689

(167)

3-4 Naturskadde gårder

1689

(169)

5

1689

(175)

Vedlegg

1689

(177)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(181)

Regnskap

C Ekstraktregnskap

1690

(182)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(193)

B Sagmestere

1690

(235)

C Sagbord

1690

(238)

D Engeskatt

1690

(246)

E Kverner

1690

(253)

F Odelsskatt

1690

(262)

G Legdsrulle

1690

(275)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(290)

I Koppskatt

1690

(308)

K Rosstjeneste

1690

(311)

L Landskyld

1690

(325)

M Leidang

1690

(331)

N Landbohold

1690

(344)

Førstebyksel

1690

(349)

O Arbeidspenger

1690

(351)

P Kongebrev til fru v Westervig på Gauldals tiende

1690

(356)

Q Sikt og sakefall

1690

(359)

R Presteskatt

1690

(369)

Utgiftsvedlegg

1 Skattefrihet for prester, sorenskrivere og prest

1690

(372)

2 Rytteriet, tillegg

1690

(377)

3 Krigsjordebok

1690

(383)

4 Infanteriet, assignerte gårder

1690

(391)

5 Leidang, Bakke klosters gods

1690

(394)

6

1690

(397)

7-8 Postbønder og lensmenn

1690

(400)

9-10

1690

(406)

11-14 Skatterfie gårder

1690

(412)

15 Avfellinger

1690

(424)