Skannet arkivmateriale

Orkdal og Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3945, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap

1695

(4)

Inntektsvedlegg, Orkdal

A Matrikkel

1695

(38)

B Legdsrulle

1695

(99)

C Odelsskatt

1695

(122)

D Rosstjeneste

1695

(131)

E Sagskatt

1695

(142)

F Laksefiske

1695

(145)

G Kvernskatt

1695

(148)

H Engeskatt

1695

(160)

I Landskyld

1695

(167)

K Landbohold

1695

(178)

L Arbeidspenger

1695

(187)

M Leidang

1695

(192)

N Presteskatt

1695

(207)

O Sikt og sakefall

1695

(210)

P Husmannsskatt

1695

(213)

Utgiftsvedlegg, Orkdal

Nr. 1-2

1695

(215)

Nr. 3 Krigsjordebok

1695

(221)

Nr. 4-11

1695

(225)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(246)

Inntektsvedlegg, Gauldal

A Matrikkel

1695

(247)

B Legdsrulle

1695

(302)

C Odelsskatt

1695

(317)

D Rosstjeneste

1695

(330)

E Sag- og sagmesterskatt

1695

(343)

F Kvernskatt

1695

(346)

G Engeskatt

1695

(355)

H Landskyld

1695

(362)

I Landbohold

1695

(371)

K Arbeidspenger

1695

(376)

L Leidang

1695

(381)

M Presteskatt

1695

(392)

N Sikt og sakefall

1695

(395)

Utgiftsvedlegg, Gauldal

Nr. 1-2

1695

(397)

Nr. 3 Krigsjordebok

1695

(403)

Nr. 4-18

1695

(410)