Skannet arkivmateriale

Orkdal og Gauldal fogderi, Ekstraskatt 4094, 1762 - 1765


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

Orkdal fogderi

(6)

Vedlegg 1 (A): Generalreg. med navn på hovedpers.

Orkdal fogderi

(19)

Vedlegg 2 (B): Summ. beregning over til- og avgang

Orkdal fogderi

(37)

Vedlegg 3 (C): Generalreg. med navn på hovedpers.

Gauldal fogderi

(40)

Vedlegg 4 (D): Summ. beregning over til- og avgang

Gauldal fogderi

(60)

Vedlegg 5: Kvittering

(63)

Vedlegg 6-7 (E-F): Spesifikasjon over fattige

(65)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(77)

Vedlegg 1 (A): Summarisk ekstrakt av generalreg.

Orkdal fogderi

(90)

Vedlegg 2 (B): Beregning over til- og avgang

Orkdal fogderi

(93)

Vedlegg 3 (C): Summarisk ekstrakt av generalreg.

Gauldal fogderi

(98)

Vedlegg 4 (D): Beregning over til- og avgang

Gauldal fogderi

(101)

Vedlegg 5-6: Kvitteringer

(106)

Vedlegg 7-8 (F-G): Summarisk ekstrakt av restanser

(110)

Vedlegg 9-10 (H-J): Spesifikasjoner over fattige

(116)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(128)

Fortegnelse over vedleggene

(140)

Vedl. 1-8 (A-H): Ekst. av prestenes manntall mm

Orkdal fogderi

(142)

Vedl. 9-20 (J-U): Ekst. av prestenes manntall mm

Gauldal fogderi

(168)

Vedlegg 21 mangler

(205)

Vedlegg 22-25 (X-Æ): Vedrørende fattige

(206)

Vedlegg 26 (Ø): Summarisk ekstrakt av restansereg.

(218)

1765

Regnskap med 11 unumm. vedlegg og summ. ekstrakt

(221)

Vedl. 1-8 (A-H): Summ. ekst. av prestenes mannt.

(253)

Vedlegg 9-10 (J-K): Kvitteringer

(285)

Antegnelser med vedlegg 1-6

(289)

Ekstraherte poster av antegnelsene

(317)