Skannet arkivmateriale

Strinda og Selbu fogderi, Fogderegnskap 4104, 1693 - 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693-1694

(2)

Regnskap

1693

(4)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1693

(21)

B Sagmesterskatt

1693

(56)

C Husmanns- og håndverkerskatt

1693

(62)

D Engeskatt

1693

(64)

E Kvernskatt

1693

(69)

F Odelsskatt

1693

(75)

G Legdsrulle

1693

(85)

H Rosstjeneste

1693

(96)

I Militære gårder

1693

(105)

K Leidang

1693

(110)

L Landbohold

1693

(123)

M Arbeidspenger

1693

(128)

N Sikt og sakefall

1693

(134)

O Presteskatt

1693

(145)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-15

1693

(147)

Regnskap

1694

(187)

Inntektsvedlegg

A Sagmesterskatt

1694

(207)

B Husmanns- og håndverkerskatt

1694

(208)

C Engeskatt

1694

(210)

D Kvernskatt

1694

(215)

E Odelsskatt

1694

(221)

F Legdsrulle

1694

(230)

G Rosstjeneste

1694

(241)

H Militære gårder

1694

(250)

I Leidang

1694

(255)

K Landbohold

1694

(268)

L Arbeidspenger

1694

(273)

M Sikt og sakefall

1694

(279)

N Presteskatt

1694

(281)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-22

1694

(283)