Skannet arkivmateriale

Stjørdal og Verdal fogderi, Fogderegnskap 4184, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1690

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(11)

B Sagmestere

1690

(74)

C Sagbord

1690

(78)

D Kverner

1690

(85)

E Fjellsletter

1690

(89)

F Odelsskatt

1690

(93)

G Legdsrulle

1690

(103)

H Rosstjeneste

1690

(130)

I Krongods

1690

(141)

K Leidang

1690

(148)

L Arbeidspenger

1690

(170)

M Landbohold

1690

(172)

N Presteskatt

1690

(178)

Kopp- og ildstedskatt

1690

(179)

Utgiftsvedlegg

1-16 Prester, presteenker og lensmenn

1690

(191)

17 Postbønder

1690

(207)

18 Skattefrie gårder

1690

(208)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(231)

Omsalg

1691

(232)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1691

(233)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1691

(243)

B Sagmestere

1691

(306)

C Sagbord

1691

(309)

D Kverner

1691

(314)

E Fjellsletter

1691

(318)

F Odelsskatt

1691

(322)

G Legdsrulle

1691

(332)

H Konsumpsjon

1691

(359)

I Kopp- og ildstedskatt

1691

(361)

K Rosstjeneste

1691

(378)

L Krongods

1691

(388)

M Leidang

1691

(395)

N Landbohold

1691

(417)

O Arbeidspenger

1691

(422)

P Sikt og sakefall

1691

(424)

Q Kongens andel av arv

1691

(425)

Utgiftsvedlegg

1-8 Prester

1691

(426)

9 Postbønder

1691

(434)

10-11 Landskyldavtak

1691

(435)

12 Tingsvitner

1691

(441)

13-17 Soldater som arbeidet på festningen

1691

(461)

18-22 Dommer

1691

(468)

23 Kapitelstakst

1691

(476)

24 Soldater som arbeidet på festningen

1691

(477)

25 Landskyldavtak

1691

(478)