Skannet arkivmateriale

Stjørdal og Verdal fogderi, Fogderegnskap 4187, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap

1695

(4)

Inntektsvedlegg

A Leidang

1695

(24)

B Jordebok, krongods

1695

(48)

C Landbohold

1695

(56)

D Arbeidspenger

1695

(63)

E Legdsrulle

1695

(66)

F Odelsskatt

1695

(96)

G Rosstjeneste

1695

(107)

H Sag- og sagmesterskatt

1695

(120)

I Kvernskatt

1695

(125)

K Fjellslåttskatt

1695

(131)

L Presteskatt

1695

(136)

M Sikt og sakefall

1695

(138)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Postbønder

1695

(142)

Nr. 2-17 Landskyldavtak

1695

(144)

Nr. 18-19 Kopi av to skjøter

1695

(217)

Nr. 20-21 Dom for leiermål m.m.

1695

(222)

Nr. 22 Tingsvitne om ødegårder

1695

(228)

Nr. 23 Krigsjordebok

1695

(254)

Nr. 24 Om tingreisene

1695

(281)