Skannet arkivmateriale

Inderøy fogderi, Fogderegnskap 4308, 1692 - 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap

1692

(3)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1692

(12)

B Sagmesterskatt

1692

(71)

C Sagskatt

1692

(74)

D Kvernskatt

1692

(77)

E Husmanns- og håndverkerskatt

1692

(82)

F Odelsskatt

1692

(84)

G Legdsrulle

1692

(93)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(118)

I Kopp- og ildstedsskatt

1692

(135)

K Rosstjeneste

1692

(152)

L Landskyld

1692

(163)

M Leidang

1692

(171)

N Byksel og landbohold

1692

(192)

O Sikt og sakefall

1692

(197)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 Krigsjordebok

1692

(203)

Nr. 3 Ødegårder

1692

(221)

Nr. 4-18

1692

(231)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(280)

Antegnelser

1687-1692

(281)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(414)

Regnskap

1693

(416)

Inntektsvedlegg

A Sagmesterskatt

1693

(423)

B Kvernskatt

1693

(426)

C Husmanns- og håndverkerskatt

1693

(431)

D Odelsskatt

1693

(433)

E Legdsrulle, ekstrakt

1693

(442)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(444)

G Rosstjeneste

1693

(458)

H Landskyld

1693

(469)

I Leidang

1693

(478)

K Byksel og landbohold

1693

(499)

L Sikt og sakefall

1693

(504)

M Presteskatt

1693

(509)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1693

(511)

Nr. 10-11

1693

(515)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1694

(521)

Regnskap

F

1694

(523)

Inntektsvedlegg

A Sag- og sagmesterskatt

1694

(531)

B Kvernskatt

1694

(533)

C Odelsskatt

1694

(538)

D konsumpsjon og folkeskatt

1694

(547)

E Rosstjeneste

1694

(564)

F Landskyld

1694

(575)

G Leidang

1694

(583)

H Byksel og landbohold

1694

(604)

I Sikt og sakefall

1694

(609)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1694

(613)

Nr. 3 Krigsjordebok

1694

(617)

Nr. 4-15

1694

(620)