Skannet arkivmateriale

Namdal fogderi, Fogderegnskap 4423, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(2)

Regnskap

G

1690

(3)

Inntektsvedlegg

A Myr- og engesletteskatt

1690

(11)

B Laksevarp

1690

(13)

C Kvernskatt

1690

(15)

D Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1690

(23)

E Odelsskatt

1690

(28)

F-G Legdsrulle, ekstrakt

1690

(37)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(41)

I Kopp- og ildstedsskatt

1690

(51)

K Rosstjeneste

1690

(64)

L Jordebok, krongods

1690

(72)

M Bykselpenger

1690

(82)

N Landbohold

1690

(84)

O Leidang

1690

(89)

P Presteskatt

1690

(98)

Q Sikt og sakefall

1690

(100)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 Kvittering, lensmenn

1690

(109)

Nr. 3 Postbønder

1690

(115)

Nr. 4-7

1690

(118)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(129)

Regnskap

G

1691

(130)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1691

(140)

B Myr- og engesletteskatt

1691

(208)

C Kvernskatt

1691

(210)

D Laksevarp

1691

(216)

E Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1691

(218)

F Odelsskatt

1691

(223)

G Legdsrulle

1691

(232)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(241)

I Kopp- og ildstedsskatt

1691

(259)

K Rosstjeneste

1691

(270)

L Jordebok, krongods

1691

(279)

M Bykselpenger

1691

(289)

N Landbohold

1691

(291)

O Leidang

1691

(296)

P Presteskatt

1691

(306)

Q Sikt og sakefall

1691

(308)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1691

(329)

Nr. 9-10 Kvittering, lensmenn

1691

(347)

Nr. 11 Postbønder

1691

(352)

Nr. 12-14

1691

(355)

Nr. 15-17 Tingsvitner

1691

(364)

Nr. 18 Presteenker

1691

(372)

Nr. 19 Tingsvitne

1691

(374)