Skannet arkivmateriale

Namdal fogderi, Fogderegnskap 4424, 1692 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap

G

1692

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel, utdrag

1692

(14)

B Myr- og engesletteskatt

1692

(16)

C Laksevarp

1692

(18)

D Kvernskatt

1692

(20)

E Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1692

(26)

F Odelsskatt

1692

(31)

G Legdsrulle

1692

(40)

H Legdsrulle, ekstrakt

1692

(50)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(52)

K Kopp- og ildstedsskatt

1692

(63)

L Rosstjeneste

1692

(74)

M Jordebok, krongods

1692

(83)

N Bykselpenger

1692

(93)

O Landbohold

1692

(95)

P Leidang

1692

(100)

Q Landtakst over landskyld, leidang og tiendekorn

1692

(110)

R Presteskatt

1692

(113)

S Sikt og sakefall

1692

(115)

T Tingsvitne om vrakgods

1692

(128)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1692

(131)

Nr. 6-7 Kvittering, lensmenn

1692

(142)

Nr. 8 Postbønder

1692

(147)

Nr. 9-11

1692

(150)

Nr. 12-16, 18

1692

(159)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1687-1692

(175)

Antegnelser

1687-1692

(177)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(227)

Regnskap

1693

(229)

Inntektsvedlegg

A Myr- og engesletteskatt

1693

(238)

B Laksevarp

1693

(240)

C Kvernskatt

1693

(242)

D Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1693

(247)

E Odelsskatt

1693

(251)

F Legdsrulle

1693

(260)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(268)

H Rosstjeneste

1693

(278)

I Jordebok, krongods

1693

(286)

K Leidang

1693

(295)

L Presteskatt

1693

(305)

M Sikt og sakefall

1693

(306)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 Kvittering, lensmenn

1693

(311)

Nr. 3 Postbønder

1693

(316)

Nr. 4-7

1693

(319)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1694

(331)

Regnskap

G

1694

(332)

Inntektsvedlegg

A Myr- og engesletteskatt

1694

(341)

B Odelsskatt

1694

(343)

C Legdsrulle, ekstrakt

1694

(351)

D konsumpsjon og folkeskatt

1694

(352)

E Rosstjeneste

1694

(362)

F Jordebok, krongods

1694

(370)

G Leidang

1694

(379)

H Presteskatt

1694

(389)

I Sikt og sakefall

1694

(390)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-9

1694

(395)

Nr. 10-11 Kvittering, lensmenn

1694

(414)

Nr. 12 Postbønder

1694

(419)

Nr. 13-15

1694

(422)

Nr. 16-17 Tingsvitner, flom og skred

1694

(432)

Nr. 18

1694

(447)

Innholdsfortegnelse mappe 5

1695

(450)

Regnskap

1695

(452)

Inntektsvedlegg

A

1695

(459)

B Laksevarp

1695

(460)

C Kvernskatt

1695

(462)

D Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1695

(464)

E Odelsskatt

1695

(469)

F Legdsrulle, ekstrakt

1695

(478)

G Rosstjeneste

1695

(480)

H Jordebok, krongods

1695

(488)

I Leidang

1695

(497)

K Presteskatt

1695

(506)

L Sikt og sakefall

1695

(507)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 Kvittering, lensmenn

1695

(512)

Nr. 3 Postbønder

1695

(517)

Nr. 4-8

1695

(520)