Skannet arkivmateriale

Namdal fogderi, Ekstraskatt 4502, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Hovedmanntall, bare hovedpersonenes navn

(12)

Vedl. 1-5: Månedl. summ. ekst. og til- og avg.l.

(39)

Vedlegg 6: Kvittering

(50)

Vedlegg 7: Summarisk ekstrakt av restanseregister

(52)

1763, januar - oktober

Regnskap og summarisk ekstrakt

(54)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(63)

Vedlegg 2-3: Til- og avgangslister

(66)

Vedlegg 4: Kvittering

(72)

Vedlegg 5: Summarisk ekstrakt av restanseregister

(76)

November 1763 - august 1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(79)

Fogdens oversendelsesbrev

(87)

Hovedmanntall, bare hovedpersonenes navn

(88)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(147)

Vedlegg 2-5: Til- og avgangslister med rettelser

(150)

Vedlegg 6: Kvitteringer

(168)

Vedlegg 7: Restanseregistre

(173)

September 1764 - oktober 1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(193)

Spesifikasjoner over vedleggene

(201)

Vedl. 1-2: Summariske ekstrakter av hovedmanntall

(203)

Vedlegg 3: Kvitteringer

(207)

Vedlegg 4: Summarisk ekstrakt av restansene

(211)

November 1765 - oktober 1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(213)

Vedlegg 1: Ekstrakt av ekstraskattregnskapet

(219)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(221)

Vedlegg 3-5: Kvitteringer

(223)

Vedlegg 6: Summarisk ekstrakt av restansene

(229)

November 1766 - oktober 1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(231)

Vedl. 1-2: Summariske ekstrakter av hovedmanntall

(239)

Vedl. 3: Ekst. av ansetnings-ekstraskattens beløp

(243)

Vedlegg 4-6: Kvitteringer

(245)

Vedlegg 7-8: Ekstrakter av restansene

(251)

Vedl. 9: Ekst. av ansetnings-ekstraskattens beløp

(255)

November 1767 - oktober 1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(257)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(264)

Vedlegg 2: Beregning over rangskatten

(266)

Vedl. 3-4: Annotasjoner med ekst. vedr. rangskatt

(268)

Vedlegg 5: Vedrørende rangskatt

(274)

Vedlegg 6: Ekstrakt av ansetnings-ekstraskatt

(276)

Vedlegg 7: Kvitteringer

(278)

Vedlegg 8-9: Ekstrakter av restanser

(285)

Vedlegg 10: Spesifikasjon over ekstraskatten

(289)

November 1768 - oktober 1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(303)

Vedl. 1-2: Summariske ekstrakter av hovedmanntall

(310)

Vedlegg 3: Designasjon over rangskatten

(314)

Vedlegg 4: Annotasjoner

(317)

Vedlegg 4B: Vedrørende rangskatt

(320)

Vedlegg 5: Designasjon over ansetnings-ekstraskatt

(326)

Vedlegg 6-10: Kvitteringer

(329)

Vedlegg 11-14: Vedrørende restanser

(339)

November 1769 - desember 1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(350)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(357)

Vedlegg 2-4: Vedrørende rangskatt

(359)

Vedl. 5-6B: Designasjon over ansetnings-ekstrask.

(368)

Vedlegg 7: Kvitteringer

(377)

Vedlegg 8-11: Vedrørende restanser

(383)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(391)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(398)

Vedlegg 2 med to bilag: Vedrørende rangskatt

(400)

Vedlegg 3: Designasjon over ansetnings-ekstraskatt

(404)

Vedlegg 4: Kvitteringer

(406)

Vedlegg 5-6: Ekstrakter av restanser

(416)

Vedlegg 7: Beregning over ekstraskatten

(420)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(422)

Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg.

(428)

Vedlegg 2: Vedrørende rangskatten

(430)

Vedlegg 3: Designasjon over ansetnings-ekstraskatt

(435)

Vedlegg 4: Annotasjoner

(437)

Vedlegg 5: Kvitteringer

(442)

Vedlegg 6: Annotasjoner

(446)

Vedlegg 7A-B: Restanseregistre

(450)

Vedlegg 8-9: Vedrørende ansetnings-ekstraskatt

(462)

Vedlegg 10-12: Kvitteringer

(467)

Antegnelser

(473)