Skannet arkivmateriale

Helgeland fogderi, Fogderegnskap 4504, 1691 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap

K

1691

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1691

(6)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1691

(74)

C Odelsskatt

1691

(83)

D Rosstjeneste

1691

(96)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(109)

F Kopp- og ildstedsskatt

1691

(124)

G Tiende, Bakke klosters gods

1691

(139)

H Presteskatt

1691

(144)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1691

(147)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(165)

Regnskap

K

1692

(166)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1692

(171)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1692

(238)

C Rosstjeneste

1692

(247)

D Odelsskatt

1692

(260)

E Tiende, Bakke kloster gods

1692

(273)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(278)

G Kopp- og ildstedsskatt

1692

(294)

H Presteskatt

1692

(309)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1692

(312)