Skannet arkivmateriale

Helgeland fogderi, Ekstraskatt 4573, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(10)

Vedlegg 2: Summarisk ekstrakt av til- og avgangsl.

(13)

Vedlegg 3: Kvittering

(16)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(18)

Vedlegg 1-6: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(25)

Vedlegg 7-9: Kvitteringer

(42)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(48)

Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(56)

Vedlegg 1-9: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(57)

Vedlegg 10-13: Kvitteringer

(82)

1765

Regnskap, to eksemplarer

(90)

Vedlegg 1-4: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(95)

Annotasjoner

(115)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(116)

Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(122)

Vedlegg 1-4: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(130)

Vedlegg 5-6: Kvitteringer

(142)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(146)

Vedlegg 1-2 mangler

(152)

Vedlegg 3-6: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(153)

Vedlegg 7: Kvittering

(165)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(167)

Vedlegg 1-8: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(177)

Vedlegg 9: Annotasjoner

(201)

Vedlegg 10: Kvittering

(203)

Vedlegg 11-13: Vedrørende forhøyelses ekstraskatt

(205)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(216)

Vedlegg 1-8: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(227)

Vedlegg 9-10: Kvitteringer

(251)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(255)

Vedlegg 1-8: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(265)

Vedlegg 9-10: Kvitteringer

(289)

Vedlegg 11-13: Vedrørende forhøyelses ekstraskatt

(293)

Vedlegg 14-17: Kvitteringer

(300)

Annotasjoner med ett vedlegg

(308)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(312)

Vedlegg 1-8: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(323)

Vedlegg 9-10: Kvitteringer

(347)

Vedlegg 11-13: Vedrørende forhøyelses ekstraskatt

(351)

Vedlegg 14-15: Kvitteringer

(363)

Vedlegg 16-17: Annotasjoner 1769-70

(367)

Vedlegg 18-23: Vedrørende forhøyelses ekstraskatt

(375)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(399)

Vedlegg 1-8: Terminekstrakter av hovedmanntall mm

(410)

Vedlegg 9-11: Kvitteringer

(436)

Vedlegg 12: Restanseregister

(442)

Vedlegg 12: Restanseregister

Rødøy prestegjeld

(444)

Vedlegg 12: Restanseregister

Lurøy prestegjeld

(469)

Vedlegg 12: Restanseregister

Nesna prestegjeld

(478)

Vedlegg 12: Restanseregister

Rana prestegjeld

(498)

Vedlegg 12: Restanseregister

Vefsn prestegjeld

(531)

Vedlegg 12: Restanseregister

Alstahaug prestegjeld

(561)

Vedlegg 12: Restanseregister

Brønnøy prestegjeld

(591)

Vedlegg 13-14: Vedrørende forhøyelses ekstraskatt

(636)

Vedlegg 15-16: Kvitteringer

(645)

Vedlegg 17-18: Annotasjoner med ekstrakt

(649)