Skannet arkivmateriale

Salten fogderi, Fogderegnskap 4577, 1691 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691-1693

(2)

Regnskap

1691

(4)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1691

(8)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1691

(38)

C Odelsskatt

1691

(43)

D Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1691

(50)

E Sjøfinner

1691

(55)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(60)

G Kopp- og ildstedsskatt

1691

(80)

H Rosstjeneste

1691

(98)

I Tingsvitne, vrakgods

1691

(106)

K Fortifikasjonsskatt

1691

(108)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1691

(111)

Regnskap

L

1692

(129)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1692

(134)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1692

(165)

C Odelsskatt

1692

(170)

D Regimentskatt

1692

(177)

E Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1692

(179)

F Sjøfinner

1692

(184)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(189)

H Kopp- og ildstedsskatt

1692

(207)

I Rosstjeneste

1692

(224)

K Proviantskatt

1692

(230)

L Fortifikasjonsskatt

1692

(232)

M Tingsvitne, vrakgods

1692

(235)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1692

(242)

Regnskap

N

1693

(255)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1693

(262)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1693

(293)

C Odelsskatt

1693

(298)

D konsumpsjon og folkeskatt

1693

(305)

E Rosstjeneste

1693

(322)

F Proviantskatt

1693

(330)

G Tingsvitne, vrakgods

1693

(332)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6

1693

(335)