Skannet arkivmateriale

Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi, Fogderegnskap 4675, 1691 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap

M

1691

(4)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1691

(8)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1691

(27)

C Odelsskatt

1691

(32)

D Rosstjeneste

1691

(38)

E Regimentskatt

1691

(42)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(59)

G Kopp- og ildstedsskatt

1691

(70)

H Tingsvitne, vrakgods

1691

(81)

I Ang. mangel på stemplet papir

1691

(86)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-10

1691

(89)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(110)

Regnskap

M

1692

(111)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1692

(116)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1692

(134)

C Odelsskatt

1692

(139)

D Rosstjeneste

1692

(145)

E Regimentskatt

1692

(150)

F Proviantskatt

1692

(167)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(173)

H Kopp- og ildstedsskatt

1692

(184)

I Vrakgods

1692

(196)

K Kongens anpart av tienden

1692

(199)

L Ang. mangel på stemplet papir

1692

(202)

Presteskatt

1692

(204)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1692

(206)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(222)

Regnskap

M

1693

(223)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1693

(229)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1693

(248)

C Odelsskatt

1693

(253)

D Rosstjeneste

1693

(259)

E Proviantskatt

1693

(264)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(270)

G Kopp- og ildstedsskatt

1693

(275)

H Tingsvitne, vrakgods

1693

(279)

I Kongens anpart av tienden

1693

(284)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-11

1693

(287)