Skannet arkivmateriale

Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi, Fogderegnskap 4677, 1694 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap

1694

(5)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1694

(15)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1694

(53)

C Odelsskatt

1694

(60)

D Rosstjeneste

1694

(70)

E Tiende

1694

(78)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(83)

G Jordebok

1694

(98)

H Leidang

1694

(109)

I Tredjeårstake

1694

(136)

K Førstebyksel

1694

(141)

L Sikt og sakefall

1694

(145)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1694

(155)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(167)

Regnskap

1695

(169)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1695

(180)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1695

(219)

C Tiende

1695

(226)

D Odelsskatt

1695

(231)

E Rosstjeneste

1695

(242)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(249)

G Jordebok

1695

(264)

H Leidang

1695

(277)

I Tredjeårstake

1695

(296)

K Førstebyksel

1695

(301)

L Sikt og sakefall

1695

(305)

M-L Skifte etter dom for blodskam

1695

(314)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-12

1695

(325)

Ymse vedlegg

1695

(359)