Skannet arkivmateriale

Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi, Ekstraskatt 4747, 1762 - 1766


Innholdsfortegnelse

(2)

1762 - september 1763

Regnskap, inkludert summariske manntall og til- o

(5)

Fire kvitteringer

(31)

Summarisk ekstrakt av regnskapet

(35)

Vedl. 1 (A): Mannt. over Hadsel prestegjeld

(39)

Vedl. 2 (B): Mannt. over Øksnes og Langenes men.

(64)

Vedl. 3 (C): Mannt. over Malnes og Vinje fjerd.

(74)

Vedl. 4 (D): Mannt. over Dverberg men.

(87)

Vedl. 5 (E): Mannt. over Vågan og Gimsøy men.

(100)

Vedl. 6 (F): Mannt. over Borge og Valberg sogn

(116)

Vedl. 7 (G): Mannt. over Buksnes og Hol fjerd.

(136)

Vedlegg 8 (H): Tilgangsliste, Buksnes

(150)

Vedlegg 9 (J): Manntall over Flakstad og Moskenes

(152)

Vedlegg 10 (K): Manntall over Værøy menighet

(160)

Vedlegg 11 (L): Manntall over Røst menighet

(163)

Vedlegg 12: Til- og avgangslister

(166)

Vedlegg 13-14: Kvitteringer

(186)

Oktober 1763 - september 1764

Regnskap med summarisk manntall og ekstrakt

(190)

Vedlegg 1-9: Manntall med til- og avgangslister

(225)

Vedlegg 10-11 og dok. 1, 2 og 12: Kvitteringer

(327)

Oktober 1764 - september 1765

Regnskap med summarisk manntall og ekstrakt

(334)

Vedlegg 1: Generalekstrakt av manntallene

(355)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(433)

Legg 10-11: Tingsreferater vedr. mangl. betaling

(437)

Oktober 1765 - september 1766

Regnskap med summarisk manntall og ekstrakt

(442)

Vedlegg 1: Kvittering

(464)

Vedlegg 1-7: Tingsreferater vedr. mangl. betaling

(466)

Vedlegg 8: Fortegnelse over fattige

(480)

Vedlegg 9-10: Tingsreferater vedr. mangl. betaling

(485)

Et vedlegg uten nummer: Kvittering

(493)